SALSA

Proiectul SALSA a explorat rolul micilor fermieri și a micilor întreprinderi alimentare din Europa și Africa prin colectarea informațiilor despre factorii cheie din agricultură și industria alimentară.

Examinând sistemele de guvernare..

… relevante legate de organizarea micilor fermieri și lanțurile alimentare, proiectul SALSA oferă instrumente pentru a ghida factorii de decizie în îmbunătățirea contribuției fermelor mici și a întreprinderilor alimentare la securitatea alimentară și nutrițională.

SALSA a interacționat în mod eficient cu factorii de decizie relevanți pentru fermele mici și securitatea alimentară și nutrițională, facilitând un dialog care să depășească limitele clasice în cercetare, politică și practică.

Pentru a-și atinge obiectivul – explorarea rolul micilor fermieri și a micilor întreprinderi alimentare – SALSA a dezvoltat un set de obiective specifice clare:

  • Evaluarea detaliată a rolului fermelor mici și al micilor întreprinderi alimentare în realizarea securității alimentare și nutriționale durabile (FNS);
  • Evaluarea mijloacelor prin care fermele mici pot răspunde creșterii preconizate a cererii de hrană;
  • Evaluarea capacității fermelor mici și a micilor întreprinderi alimentare de a contribui la FNS în cadrul unor scenarii alternative pentru anii 2030/2050;
  • Dezvoltarea unei relații mai bune de cooperare și cercetare internațională (în special UE-Africa);
  • Crearea unei Comunități de Practică și îmbunătățirea utilizării canalelor FAO, precum și a rețelelor și platformelor europene și africane.

Toate aceste informații au fundamentat recomandările privind politicile și finanțările viitoare, pentru a sprijini o agricultură integrată care reduce deșeurile, folosește mai puține resurse și apropie producătorii de consumatori.

Publicațiile proiectului SALSA în limba română:

Rolul nostru

Highclere Consulting (HCC) a fost responsabil pentru coordonarea activităților în cadrul celui de-al șaselea pachet de lucru – Recomandări de politici. Cu experiența noastră în calitate de facilitatori și experți în politici, ne-am asumat rolul de a coordona identificarea, dezvoltarea și diseminarea instrumentelor de politică și a altor mecanisme de sprijin care sunt cele mai potrivite pentru menținerea și îmbunătățirea contribuției micilor fermieri și a întreprinderilor mici la sistemul alimentar și nutrițional (FNS) în Europa și Africa.

Parteneri

 
Info

Durata proiectului:
Aprile 2016 – Iunie 2020