Avem o bază largă de activități de analiză a politicilor în curs și suntem implicați activ ca partener non-academic (IMM) în mai multe proiecte Orizont 2020.

Suntem în prezent un partener

cheie important în 7 proiecte Orizont 2020, cu axare clară pe ferme mici, inovare, agricultură durabilă și sisteme de consultanță: 

În perioada 2016-2022

sprijinim evaluarea măsurilor de Politică Agricolă Comună (PAC) ale UE care contribuie la gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunilor în domeniul climei.
Această activitate este efectuată în numele Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene (DG AGRI). În 2017 am pregătit un studiu de caz detaliat pentru România privind plata pentru practicile agricole benefice climei și mediului (“ecologizarea” plăților directe). 

Orizont 2020

este cel mai mare program de Cercetare și Inovare din UE, cu fonduri de aproape 80 de miliarde de euro disponibile pe parcursul a 7 ani (2014-2020) – pe lângă investițiile private pe care le vor atrage acești bani. Acest program promite mai multe inovații, descoperiri și premiere mondiale prin preluarea ideilor inovative din laborator și introducerea lor pe piață.

Combinând cercetarea cu inovarea, Orizont 2020 ajută la realizarea acestui obiectiv, punând accentul pe știința excelentă, pe conducerea industrială și pe abordarea provocărilor societale. Scopul este acela de a se asigura că Europa produce știință de clasă mondială, elimină barierele din calea inovării și facilitează colaborarea dintre sectorul public și privat în furnizarea de inovații.