PREMIERE

PREMIERE își propune să consolideze abordarea multi-actor prin sprijinirea elaborării unor propuneri de proiecte mai relevante, mai coerente și mai bine pregătite.

Așa-numita "abordare multi-actor" (MAA)...

…a fost introdusă pentru prima dată în programul Orizont 2020 în 2014 și a fost extins în mod semnificativ pentru perioada 2021-2027 în cadrul programului Orizont Europa.  Scopul MAA este de a încuraja și de a sprijini colaborarea la nivel european între parteneri care dispun de diversitatea necesară de competențe și expertiză pentru a dezvolta și a pune în aplicare idei inovatoare și soluții noi pentru a aborda probleme sau oportunități din viața reală.

PREMIERE își propune să consolideze această abordare prin sprijinirea dezvoltării unor propuneri de proiecte multi-actor mai relevante, mai coerente și mai bine pregătite pentru finanțare din partea Uniunii Europene.

Obiectivul general al PREMIERE este de a oferi opțiuni adaptate pentru partenerii actuali și potențiali ai proiectelor MA cu privire la modalitățile de îmbunătățire a elaborării propunerilor de proiecte MA, în vederea (a) asigurării unei implicări echilibrate a actorilor relevanți cu cunoștințe complementare și (b) a abilitării acestor actori de a lucra într-un mod mai co-creativ.

Proiectul va colabora, de asemenea, cu factorii de decizie politică și cu agențiile executive de la nivelul UE și de la nivel național/regional (inclusiv cu serviciile de sprijin, cum ar fi punctele naționale de contact) pentru a consolida “mediul favorabil ” pentru MAA și coinovare.

Parteneri

 

Info

Durata Proiectului
Ianuarie 2023 – Noiembrie 2026