FARMWELL

FARMWELL este un proiect de tip Rețea Tematică și este unul din primele proiecte care se concentrează exclusiv pe promovarea inovărilor sociale în contexte diferite, nationale și locale, pentru a îmbunătăți starea de bine, mentală, fizică și socială a fermierilor și a familiilor lor.

FARMWELL

Obiectivul principal al FARMWELL este de a se asigura că fermierii, familiile și comunitățile de fermieri beneficiază pe deplin de cercetarea și practicile de inovare socială, care la rândul lor vor duce la consolidarea bunăstării fermierilor și a legăturilor dintre sectorul agricol și societatea în ansamblu.

Acest obiectiv principal este împărțit în patru obiective operaționale (specifice) (SO) care conectează obiectivul general la dimensiunile de implementare  ale FARMWELL după cum urmează:

SO1: Facilitarea schimbului  multi-actor și a rețelelor atât la nivel național, cât și la nivel european în jurul provocărilor sociale specifice cu care se confruntă fermierii și familiile de fermieri și soluțiile conexe de inovare socială, rezultând în învățarea participativă și un flux sporit de informații și idei practice.

SO2: Furnizarea unei sinteze de cercetare și practică privind provocările sociale ale fermierilor și familiilor de fermieri și inovațiile sociale ca răspunsuri posibile la acestea, reflectând o gamă largă de contexte geografice, sectoriale și agricole.

SO3: Prezentarea și punerea la dispoziția fermierilor a cercetărilor și practicilor de inovare socială în vederea nevoilor specifice ale fermierilor și familiilor de fermieri (atât din punct de vedere al conținutului, cât și al canalelor); și într-un mod care asigură o mai bună adoptare a practicilor și, în cele din urmă, îmbunătățește viabilitatea fermei și întărește conexiunile cu societatea.

SO4: Asigurarea sustenabilității pe termen lung a rezultatelor printr-o exploatare și diseminare eficientă, îmbunătățirea sprijinului acordat serviciilor de consiliere în mod eficient către fermieri și familiile de fermieri; precum și prin contribuția la un mediu politic de susținere.

Rolul nostru

Rețeaua Tematică FARMWELL este importantă pentru noi, deoarece ne oferă o platformă publică pentru a ne implica în provocările sociale ale vieții rurale, care sunt în mod obișnuit experimentate (dar foarte rar discutate deschis!) în sate și gospodării rurale.

Provocări legate de eroziunea treptată a respectului de sine, a bunăstării și a sănătății mintale, provocări  cu care se confruntă tinerii, părinții și bunicii lor în timp ce se luptă pentru a-și menține tradițiile familiale, moștenirea culturală și conexiunea cu pământul, în timp ce sunt atrași de promisiunea de angajare și o mai bună calitate a vieții în orașele din apropiere și mai departe sunt în centrul atenției noastre.

Există milioane de mici fermieri în România. Ei există ca indivizi, ca familii și gospodării și ca comunități – iar bunăstarea lor este constant neglijată!

Parteneri

 
Info

Durata proiectului:
Ianuarie 2021 – Decembrie 2023