ORIZONT EUROPA

Orizont Europa este principalul program de finanțare al UE pentru cercetare și inovare, cu un buget de 95,5 miliarde de euro.

Programul abordează schimbările climatice, contribuie la realizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și stimulează competitivitatea și creșterea economică a UE.

Programul facilitează colaborarea și consolidează impactul cercetării și inovării în elaborarea, sprijinirea și punerea în aplicare a politicilor UE, abordând în același timp provocările globale.

Acesta sprijină crearea și o mai bună dispersie a cunoștințelor și tehnologiilor excelente. Acesta creează locuri de muncă, implică pe deplin fondul de talente al UE, stimulează creșterea economică, promovează competitivitatea industrială și optimizează impactul investițiilor în cadrul unui Spațiu european de cercetare consolidat.

HCC este în prezent partener în 4 proiecte Horizon Europe (HEU)