AgriLink

Scopul AgriLink a fost acela de a stimula tranziția către o agricultură europeană mai durabilă, prin înțelegerea rolurilor pe care organizațiile de consultanță le au în procesul de luare a deciziilor fermierilor.

Consorțiul Agrilink (parteneri academici și practicieni)

 a reunit o serie de perspective multidisciplinare pentru a îmbunătăți înțelegerea rolului jucat de diverși furnizori de consultanță agricolă, atât formală cât și informală; consolidarea fluxurilor de cunoștințe; pentru a spori învățarea și a stimula inovația în cadrul diferitelor tipuri de ferme din Europa.

Proiectul a început cu un cadru conceptual cuprinzător, urmat de lucrările de cercetare pentru investigarea modului în care fermierii adună, fac schimb și utilizează diferite surse de informații. În paralel, șase laboratoare practice (Living Labs) testează legături noi și îmbunătățite între fermieri, consilieri publici și privați și cercetători pentru a co-crea servicii de sprijin mai inovatoare și mai eficiente.

Fiind un proiect cu mai mulți actori, Agrilink a avut două seturi de obiective importante care au ghidat activitatea academică  și cea de teren, după cum urmează:

La nivel academic

  • Dezvoltarea unui cadru teoretic utilizând o perspectivă pe mai multe niveluri;
  • Identificarea, în detaliu, a rolului FAS regional (R-FAS) în dezvoltarea inovației;
  • Testarea modul în care diverse modele de guvernanță și scheme de finanțare susțin (sau nu) micro-AKIS-ul fermierilor;

La nivel aplicat

  • Elaborarea de recomandări pentru îmbunătățirea sistemelor de consultanță a fermelor dintr-o perspectivă pe mai multe niveluri;
  • Testarea și validarea instrumentelor și serviciilor consultative inovatoare pentru a conecta mai bine cercetarea și practicile;
  • Dezvoltarea de noi metode de învățare și interacțiune pentru schimburi fructuoase între fermieri, cercetători și consilieri, cu accent pe nevoile consilierilor de a dobândi noi abilități și noi roluri;

Rolul nostru

Highclere Consulting (HCC) a fost responsabil de coordonarea celui de-al șaselea pachet de lucru, Comunicare și Diseminare, de la dezvoltarea site-urilor web până la publicații și diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului. De asemenea, am fost  implicați în colectarea datelor pentru partea de cercetare și ne-am asumat provocarea de a dezvolta și testa conceptul Living Lab în România.

Parteneri

 
Info

Durata proiectului:
Iunie 2017 – Noiembrie 2021