Rețeaua rurală – devine mai interesant?

Aici, la Highclere Consulting, ne considerăm a fi „lianți rurali”cu experiență. Pe lângă rețelele noastre intuitive de zi cu zi, am lucrat mult cu rețelele de politici formale. Acestea sunt rețelele create sau construite de autoritățile publice pentru a angaja oameni, întreprinderi și grupuri de interese speciale etc. în formularea și implementarea politicilor specifice în anumite sectoare sau domenii.

Rețelele politice sunt din ce în ce mai importante în dezvoltarea rurală, unde se recunoaște că succesul oricărei politici de dezvoltare rurală nu se bazează numai pe furnizarea de finanțare adecvată prin programe și măsuri bine concepute și orientate, ci depinde și de promovarea unor idei bune și împărtășirea experiențelor. Așa cum spunea anterior un comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală, „… politica se bazează pe idei și experiență. Ideile au avantajul că, dacă le împărtășești, valoarea lor totală crește. De asemenea, tind să se înmulțească. Experiența ne ajută să transformăm idei în povești de succes”.

Highclere este în jurul acestor tipuri de rețele de mulți ani. Am oferit asistență tehnică extinsă la nivelul UE atât Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală (ENRD), cât și rețelei EIP-AGRI. Am căpătat experiență în cadrul  Rețelei Naționale Rurale din România și am împărtășit experiențele noastre de networking din Malta în Macedonia până în Letonia.

Și să fim sinceri, suntem acum destul de încântați de faptul că o rețea unică PAC europeană va înlocui rețea ENRD și EIP-AGRI în 2021-2027.

Trecerea de la două rețele către o rețea unică PAC europeană este o oportunitate extrem de interesantă pentru a continua să construim pe baza  beneficiilor rețelelor la nivel UE în perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020 – și, desigur, pentru lecțiile valoroase învățate inițial din rețele în cadrul LEADER II și LEADER +.

Caleidoscopul interacțiunilor – și valoarea adăugată și impactul asociat – care sunt probabil facilitate de o rețea PAC unică, ce acoperă, conectează și fertilizează încrucișat toate dimensiunile și ambițiile noii PAC, împreună cu cunoștințele și experiențele relevante generate în cadrul programului european de cercetare și  inovare Orizont, va fi fără precedent printre rețelele de politici ale UE.

În contextul în care statele membre vor avea mult mai multă flexibilitate și subsidiaritate în proiectarea intervențiilor PAC, o rețea unică la nivelul UE va fi un instrument cheie pentru a ajuta la conducerea și orientarea politicii și pentru a asigura o mai bună coordonare între activitățile de rețea la nivelul UE și la nivel național și regional. De asemenea, va ajuta la depășirea unora dintre blocajele și punctele slabe ale rețelei ENRD și EIP-AGRI în perioada 2014-2020, în special interacțiunea sub-optimă între unitățile de asistență în rețea contractate, suprapunerea competențelor și sarcinile conexe și oportunitățile ratate de sinergie / complementaritate.

O rețea PAC unică și unificată are potențialul de a clarifica și simplifica în mare măsură guvernanța viitoare a rețelei; reducerea confuziei părților interesate cu privire la „cine face ce”; să eficientizeze procesele de luare a deciziilor cu privire la activitățile și sarcinile rețelei și; să furnizeze un vehicul eficient pentru abordarea capacității instituționale diferențiale a statelor membre cu privire la diferite aspecte relevante pentru planurile strategice ale PAC.

Rețeaua europeană a PAC propusă are în mod clar potențialul de a fi un instrument de politică nou și puternic. Desigur, crearea acestei rețele nu va fi lipsită de provocările sale, iar beneficiile prezentate mai sus vor fi realizate doar cu abordarea și modelul adecvat pentru noua rețea – și suntem foarte dornici să fim implicați!

Mark Redman, Highclere Consulting

www.highclere-consulting.com