Întâlnire SALSA la Roma: Atingerea obiectivelor FNS după 2020 care să permită condiții pentru fermele mici

În perioada 14-16 mai 2018, Highclere Consulting a organizat o întâlnire cu coordonatorii WP6 din proiectul SALSA. Întâlnirea, organizată la Roma și găzduită de partenerul nostru Coldiretti, a adunat 17 parteneri care lucrează atât în ​​regiunile europene, cât și în cele africane.
Discuțiile privind securitatea alimentară și nutrițională au ajuns într-un moment important pentru micii fermieri. Având în vedere reformele agendei 2020 pentru politica agricolă comună, EIP-AGRI, precum și dialogul UE-Africa, am discutat cum să maximizăm impactul politic al rezultatelor noastre din proiectul SALSA.
Bazându-se pe dovezile construite pe parcursul proiectului în 30 de regiuni cheie, atât din Europa cât și din Africa, munca noastră din WP6 se ​​va concentra pe transformarea datelor în mesaje relevante pentru factorii de decizie, prin intermediul unor documente de informare și a altor materiale de comunicare.
În cadrul întâlnirii, am testat metodologiile SWOT (puncte forte-puncte slabe-oportunitățiamenințări) pe care le vom folosi pentru a înțelege nevoile fermierilor pentru a putea menține și îmbunătăți contribuția lor la securitatea alimentară și nutrițională. Aceste rezultate vor fi integrate în continuare în instrumentul pe care îl vom dezvolta pentru factorii de decizie. Sperăm că acest lucru îi va ajuta să își aibă o abordare centrată mult mai mult pe nevoile și oportunitățile fermierilor, bazate pe dovezile aduse de fermierii din regiunea lor.
Multe țări europene și africane se confruntă cu provocări mari în următorii 20 de ani: schimbările climatice, depopularea rurală și problemele nutriționale au legătură atât cu alimentația excesivă, cât și cu subnutriția care afectează o pondere din ce în ce mai mare a populației. Indiferent de continent sau de context, toți partenerii care s-au așezat în jurul mesei au convenit că investițiile în fermieri tineri vor fi o parte crucială în menținerea FNS în deceniile următoare.
Pe lângă toate problemele teoretice discutate, piețele agricole organizate de Coldiretti și Campagnia Amiga au arătat importanța menținerii acestor noduri în sistemul alimentar local pentru a asigura accesul locuitorilor din oraș la produse de înaltă calitate. Partenerii SALSA au aflat, de asemenea, multe despre rolul Campagniei Amica în menținerea calității produselor pe piață, în educarea fermierilor despre comercializare și despre cum să-și dezvolte relația cu consumatorii prin vizitele la fermă.
Echipa SALSA WP6 este deosebit de recunoscătoare pentru întâmpinarea călduroasă pe care am primit-o de la partenerii noștri din FAO care s-a întâlnit cu noi pentru a discuta potențialele sinergii.
Cu toate acestea, întâlnirea de la Roma este doar începutul unui proces de doi ani de dezbatere a intervențiilor politice adecvate și a momentelor de diseminare a rezultatelor SALSA de la nivel regional la macro regional. Prin urmare, în următoarele luni, vom continua misiunea noastră de a stabili sinergii cu alte organizații care ar fi interesate să deschidă discuțiile, împreună cu noi, cu privire la contribuția locală a micilor fermieri la securitatea alimentară și nutrițională.