FARMWELL: îmbunătățirea stării de sănătate mentală, fizică și bunăstarea socială a fermierilor

Un nou proiect Orizont 2020, început în ianuarie 2021, are un scop foarte ambițios și inovativ: să identifice principalele provocări sociale cu care se confruntă fermierii și comunitățile lor, precum și potențialele soluții sau inovații pentru rezolvarea acestora care să ajute la îmbunătățirea vieții fermierilor. În România, proiectul FARMWELL va fi implementat în zonele rurale ale județului Brașov de către Highclere Consulting în parteneriat cu Grupul de Acțiune Locală Asociația „Ținutul Bârsei”.

FARMWELL face parte dintr-o rețea tematică și este unul din primele proiecte care se concentrează exclusiv pe promovarea inovărilor sociale în contexte diferite, naționale și locale, pentru a îmbunătăți starea de bine, mentală, fizică și socială a fermierilor și a familiilor lor.

Într-o lume tot mai globalizată și mai tehnologizată, sectorul agricol se confruntă cu o serie de presiuni și provocări de natură economică, socială și de mediu. Pentru fermieri, aceste provocări sunt extrem de serioase. Presiunile cotidiene și alte consecințe sociale legate de acestea (cum ar fi problemele de sănătate mentală, depresia, izolarea, riscurile fizice, stresul cauzat de percepția negativă în societate, provocările pe care le are procesul de succesiune într-o fermă, diferențele de gen, slăbirea legăturilor de familie etc.) sunt prezente pe toate nivelele, de la fermieri individuali, până la familii sau comunități de fermieri.

„Există programe și strategii privind investițiile în agricultură, de dotare a fermelor, a mediului rural cu tehnologii și servicii. Însă nu dezbatem suficient adevăratele nevoi ale unui fermier, ale familiei lui sau ale comunității din care face parte. Inovația tehnologică este importantă, însă la fel sunt și migrația masivă a tinerilor de la sate, plecarea mamelor de lângă copii pentru a lucra în străinătate, depresia și reziliența mentală în rândul tinerilor și bătrânilor de la sate. Este nevoie să ne concentrăm mai mult pe bunăstarea socială a acestor oameni – de ea depind satele noastre. FARMWELL este inițiativa care vine să analizeze aceste probleme complexe și să identifice potențiale soluții inovative”, a spus Raluca Barbu, Consultant Senior, Highclere Consulting SRL.

„Provocările cu care se confruntă fermierii din teritoriul GAL sunt împărtășite și de alte părți ale societății rurale. Cele mai evidente exemple includ: impredictibilitatea economică și a locurilor de muncă, afluxul de noi veniți, în special de la oraș spre localitățile rurale de lângă oraș, precum și dificultățile de reînnoire generațională în agricultură. Pe lângă toate acestea, trebuie să luăm în considerare și lipsa accesului la serviciile de bază (care duce de multe ori la izolare), ce afectează atât fermierii, cât și societatea rurală în întregul ei. Inovarea socială reprezintă un răspuns eficient la provocările sociale urgente ale fermierilor și familiilor de fermieri, însă acest potențial nu este încă exploatat. Ne bucurăm că prin proiectul FARMWELL avem ocazia să adresăm aceste tipuri de probleme și să găsim inovări sociale ce pot fi replicate și în celelalte zone rurale din România.”, a spus Cătălin Frangulea-Pastor, coordonator GAL Ținutul Bârsei.