FARMWELL: Bunăstarea socială a fermierilor

Început în ianuarie 2021,  FARMWELL are un scop foarte ambițios și inovativ: să identifice principalele provocări sociale cu care se confruntă fermierii și comunitățile lor, precum și potențialele soluții sau inovații pentru rezolvarea acestora care să ajute la îmbunătățirea vieții fermierilor.

FARMWELL face parte dintr-o rețea tematică și este unul din primele proiecte care se concentrează exclusiv pe promovarea inovărilor sociale în contexte diferite, naționale și locale, pentru a îmbunătăți starea de bine, mentală, fizică și socială a fermierilor și a familiilor lor.

Într-o lume tot mai globalizată și mai tehnologizată, sectorul agricol se confruntă cu o serie de presiuni și provocări de natură economică, socială și de mediu. Pentru fermieri, aceste provocări sunt extrem de serioase. Presiunile cotidiene și alte consecințe sociale legate de acestea (cum ar fi problemele de sănătate mentală, depresia, izolarea, riscurile fizice, stresul cauzat de percepția negativă în societate, provocările pe care le are procesul de succesiune într-o fermă, diferențele de gen, slăbirea legăturilor de familie etc.) sunt prezente pe toate nivelurile, de la fermieri individuali, până la familii sau comunități de fermieri.

FARMWELL va investiga problemele fermierilor privind bunăstarea socială și va căuta soluții în șase țări partenere: Belgia, Grecia, Italia, Polonia, România și Ungaria, având în total 15 parteneri diferiți (universități, asociații de fermieri).

În timp ce restul partenerilor se vor focusa pe o regiune specifică și asociații de fermieri specifice, în România parteneriatul format din HCC și  Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei, va avea ca zonă de cercetare și implementare comunitățile de fermieri din Brașov, componente ale Grupului de Acțiune Locală.

Proiectul utilizează conceptul de “copacul cu soluții” pentru a defini obiectivele principale (abordarea provocărilor) și pentru a identifica soluții inovatoare (inovații sociale) pentru a aborda cauzele profunde ale problemelor.

Definiția inovării sociale utilizată de FARMWELL este: “Inovațiile sociale sunt practici inovatoare care au ca scop îmbunătățirea bunăstării sociale, fizice și psihice a fermierilor și a familiilor de fermieri, având ca rezultat, în special, (1) îmbunătățirea capacității fermierilor și a membrilor familiilor acestora de a recunoaște și de a acționa în fața provocărilor sociale și/sau (2) îmbunătățirea mediului și a serviciilor sociale pentru fermieri și familiile de fermieri și/sau (3) îmbunătățirea legăturilor dintre fermierii și alți actori (locali) din societate.”

Există programe și strategii privind investițiile în agricultură, de dotare a fermelor, a mediului rural cu tehnologii și servicii. Însă nu dezbatem suficient adevăratele nevoi ale unui fermier, ale familiei lui sau ale comunității din care face parte. Inovația tehnologică este importantă, însă la fel sunt și migrația masivă a tinerilor de la sate, plecarea mamelor de lângă copii pentru a lucra în străinătate, depresia și reziliența mentală în rândul tinerilor și bătrânilor de la sate. Este nevoie să ne concentrăm mai mult pe bunăstarea socială a acestor oameni – de ea depind satele noastre. FARMWELL este inițiativa care vine să analizeze aceste probleme complexe și să identifice potențiale soluții inovative. Ne bucurăm că prin proiectul FARMWELL avem ocazia să adresăm aceste tipuri de probleme și să găsim inovări sociale ce pot fi replicate și în celelalte zone rurale din România.